Пояснююча записка до річного звіту Давидівської сільської ради ОТГ за 2017 р.

03 бер. 2018

Пояснююча записка

до річного звіту Давидівської сільської ради ОТГ за 2017 р. Про виконання дохідної та видаткової частини сільського бюджету

        Показники місцевого бюджетуДавидівської сільської  ради ОТГв 2017 роцізформовано відповідно до положень Бюджетного кодексу України із змінами, Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" та  з врахуванням податкової бази. Забезпечено дотримання основних вимог бюджетної політики.

Дохідна частинамісцевого  бюджетув 2017 році

 

        Протягом 2017 року до загального фонду місцевого  бюджету враховуючи міжбюджетні трансферти надійшло 82 567 651,00 грн., при плані 80 793 383,00, що становить 102,2 % на рік. Перевиконання затвердженого плану склало - 1 774 268,00 грн.

         Відношення фактичних до запланованих в розписі окремих видів доходів загального фонду місцевого бюджету у  2017 році становлять:

  •               податку на доходи фізичних осіб  надійшло 13 453 438,00 грн., що становить 107,3 % (більше плану – 915 944,00 грн.);
  •               рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – 185 364,50 грн., становить 195,1 % (більше плану – 90 364,00 грн);
  •               внутрішніх податків на товари та послуги (акцизний податок) надійшло 15 626 255,00 грн.;
  •               податку на майно надійшло 6 020 464,00 грн., що становить 103,8% (більше плану – 217 864,00 грн.);
  •               єдиного податку надійшло 7 032 007,00 грн., що становить 103,2% (більше плану – 220 198,00 грн.);
  •               інших податків та зборів надійшло 1 316 049,00 грн.
  •               неподаткових надходжень надійшло 810 800,00 грн. більше плану на  575 100,00 грн, зокрема:

-          доходи від власної та підприємницької діяльності -464 424,60 грн.

-          адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності – 298 818,30 грн.

-          інші неподаткові надходження – 47 557,80 грн.

         Крім цього, у 2017 році обсяг отриманих міжбюджетних трансфертів становив 38 085 058,00 грн., в тому числі:

-         16 920 900,00 грн. -  освітня субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам;

-          9 127 100,00 грн. - медична субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам;

-         4 241 800,00 грн. - базова дотація;

-         2 611 000,00 грн - додаткова дотація місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я.

-         1 150 102,00 грн. - субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення матеріальної бази в освітніх закладах;

-         268 356,00 грн. - інша субвенція;

-         1 765 800,00 грн. – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад;

-         2 000 000,00 грн. – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території.

            Загальна сума доходів спеціального фонду сільського бюджету складається  із надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населенного пункту, із власних надходжень бюджетних установ та коштів від продажу землі і нематеріальних активів та з врахуванням міжбюджетних трансфертів становить 9 612 241,00 грн.:

-         18 611,00 грн.- податкові надходження;

-         2 075 280,00 грн.- неподаткові надходження;

-         2 289 200,00 грн.- доходи від операцій з капіталом;

-         3  531 600,00 грн. – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад;

-         1 000 000,00 грн. – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території

-         697 550,00 грн. – інші субвенції.

Видатки місцевого  бюджету Давидівської сільської ради ОТГ

         Основний акцент виконання видатків в 2017 рік був на фінансування апарату сільської ради та закладів соціально-культурної сфери, які фінансуються з місцевого бюджету, а також заходів та програм у цих галузях.Проведено забезпечення 100% потреби в асигнуваннях на оплату праці з нарахуваннями, енергоносії та комунальні послуги та першочергового спрямування коштів на медикаменти, перев’язувальні матеріали, продукти харчування, інші захищені статті бюджету та першочергові поточні видатки, без яких неможливе нормальне функціонування бюджетних установ.

         При формуванні видаткової частини місцевого бюджету, спрямованої на утримання бюджетної сфери у 2017 році враховані обсяги міжбюджетних трансфертів (освітньої та медичної субвенцій), визначені у проекті закону про Державний бюджет України на 2017 рік та власні ресурси місцевого бюджету.

         Видатки загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік визначені в загальній сумі 60 113 542,00 грн. Видатки спеціального фонду на 2017 рік визначені в сумі 27 340 095,00 грн.

Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;

- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;

- фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

        Головний бухгалтер                               Миньо Н.В.                                                                      

 

Детальніше в цій категорії: « Розпорядження про бюджет